• Expert in modulaire ruimte
  • Meer dan 60 jaar ervaring
  • Snel en pragmatisch
  • Altijd een passende oplossing

CO2-beleid

Wij voeren een proactief milieubeleid met als doel een reductie van onze CO2-emissies

CO2-prestatieladder

Algeco Bouwsystemen voert een proactief milieubeleid met als doel een reductie van onze CO2-emissies. Daarom werken wij aan concrete acties en maatregelen die wij integreren in onze bedrijfsvoering. Op die manier willen wij bijdragen aan de reductie van het verbruik van fossiele brandstoffen, de uitstoot van CO2-emissies, het vergroten van de toepassing van alternatieve brandstoffen en groene stroom.

Voor meer informatie verwijs ik u naar de skao website: co2-prestatieladder.nl/deelnemers/Algeco_Bouwsystemen